Algemene Informatie

  • Als uw kind op de wachtlijst staat en aan de beurt is, krijgt u ruim van te voren bericht.
  • Eerste zwemles: het is wenselijk dat u ruim voor aanvang van de les aanwezig bent.
  • Neem het benodigde lesgeld mee. U wordt vooraf geïnformeerd over het te betalen bedrag.
  • Bij de start krijgt u een kaartje. Deze kaart wordt iedere keer na betaling afgetekend, dit om misverstanden te voorkomen.
  • Voor informatie kunt u ten allen tijden terecht bij de zweminstructeur. Maak kenbaar dat u de instructeur wilt spreken. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt buiten de lestijd om. Uitgangspunt is namelijk dat de lessen zo min mogelijk verstoord worden en ook de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang mag komen.