ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen zwemschool Netty en de ouders / verzorgers van een kind dat deelneemt aan de zwemlessen.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door zwemschool Netty aanvaardt.

ARTIKEL 2: ZWEMLOCATIES

 • Er wordt lesgegeven in door de overheid en NPZ/NRZ goedgekeurde zwembaden.
 • Het proef – en diploma zwemmen vindt plaats in een door de NPZ/NRZ goedgekeurde locatie (25 meter bassin)

ARTIKEL 3: LESROOSTER

 • Het hele jaar worden de lessen gegeven volgens de reguliere lesroosters, zie website. Het actuele rooster staat vermeld op www.zwemschoolnetty.nl
 • Feestdagen zijn wij gesloten.

ARTIKEL 4: ZIEKTE OF AFWEZIGHEID

 • Lessen worden niet verrekend of vergoed bij ziekte of afwezigheid.
 • Gemiste lessen kunnen worden ingehaald op een tijdstip aangegeven door een van de instructeurs.

ARTIKEL 5: BETAALWIJZEN

 • Betaling geschiedt de eerste les van de maand a contant tenzij anders afgesproken.
 • De kosten bedragen €55,00 per maand, dit is voor 4 of 5 lessen per maand.
 • Er vindt onder geen enkele omstandigheid restitutie plaats van het lesgeld tenzij anders overeengekomen.
 • De kosten voor het proef en diploma zwemmen bedragen €30,00.

ARTIKEL 6: OPZEGGING

 • Opzeggen dient ten allen tijden schriftelijk te gebeuren.
 • Niet genoten lessen worden niet vergoed.

ARTIKEL 7: UITSLUITING

 • Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen vindt plaats indien:
  • U een betalingsachterstand heeft van méér dan 1 maand.
  • U de aanwijzingen van zweminstructeur/zweminstructrice structureel niet opvolgt.

ARTIKEL 8: INSCHRIJVEN

 • Er dient voor alle activiteiten te worden ingeschreven.
 • Inschrijfkosten bedragen €10,00. (alleen voor de zwemlessen) 

ARTIKEL 9: ACTIVITEITEN

 • Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals dit wordt uitgegeven door de NPZ/NRZ.
 • Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

ARTIKEL 10: VEILIGHEID

 • Alle leslocaties zijn door de overheid bevoegde instanties en door de NPZ/NRZ goedgekeurd.
 • Op alle leslocaties zijn toezichtplannen aanwezig en calamiteitenplannen aanwezig.
 • Er wordt altijd lesgeven door gediplomeerde lesgevers die ten allen tijden in het water zijn.
 • Eventuele gezondheidsrisico’s, lichamelijke beperkingen etc. dienen bij inschrijving te worden vermeld.
 • In het geval van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd.  Zie praktische zaken op de website www.zwemschoolnetty.nl

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op de leslocatie, dan kan Zwemschool Netty daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Netty, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade.
 • Zwemschool Netty is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade en of diefstal.

ARTIKEL 12: PRIVACY

 • Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door zwemschool Netty voor de hierboven omschreven activiteiten en worden niet verstrekt aan derden.
 • Zwemschool Netty is niet verantwoordelijk voor beeldmateriaal gemaakt door ouders/derden die gepubliceerd worden op bijvoorbeeld social media.

ARTIKEL 13: AKKOORD VERKLARING

 • Door inschrijving, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaardt.